Kā jāaprēķina gada parādu saistību, par kurām aprēķināti procentu maksājumi, vidējais apjoms, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10.panta 1.daļas prasības? Vai tas jārēķina katram aizņēmumam atsevišķi vai visiem kopā? Rēķinot katru atsevišķi, būtiski mainās aprēķins, salīdzinot ar to, ja ņemtu visas summas kopā.