Vai uzņēmums (Latvijas Republikas juridiskā persona – SIA), kam šobrīd nav nodokļu parādu, var ziedot sabiedriskā labuma organizācijai noteiktu naudas summu un iekļaut to uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā (kad iestāsies tās iesniegšanas termiņš), tādējādi samazinot nodokļa apmēru par likumā noteikto UIN atlaidi par ziedojumiem, lai gan uzņēmumam iepriekš gada laikā ir bijis nodokļu samaksas kavējums un / vai nodokļu pārskaitījums, kas veidojies, kamēr Valsts ieņēmumu dienests (VID) sakārtojis pareizi uzņēmuma vietām sajauktos nodokļus? Vai nodokļu kavējums (kas bijis kaut kad iepriekš, bet attiecīgajā gadā) ietekmē UIN atlaidi par ziedojumiem?