Uzņēmums, vienojoties ar parādnieku (sabiedrība ar ierobežotu atbildību), labprātīgi atsakās saņemt atpakaļ izsniegto aizdevumu. Kā norakstīt šo aizdevumu? Vai tas radīs kādas nodokļu sekas?