Jautājums ir radies par fizisko personu – bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu no namu pārvaldnieka bilances saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju. Lai būtu iespēja norakstīt zaudētos debitoru parādus UIN vajadzībām, ir jābūt ievērotiem  3 obligātiem nosacījumiem, kas namu pārvaldnieka uzņēmumā tika ievēroti. Kā pareizi saprast šo punktu - ja izpildās iepriekš nosauktie obligātie 3 nosacījumi, izdevumos var iekļaut fizisko personu zaudētos parādus, ja attiecīgā debitora parāda summa nepārsniedz 0,2% no kreditora (uzņēmuma, kas samazina apliekamo ienākumu) taksācijas gada neto apgrozījuma un ir veikti pasākumi parāda atgūšanai, bet parāda piedziņa tiesas ceļā netiek veikta, jo debitora parāda summa ir mazāka nekā ar tā atgūšanu saistītie izdevumi?

Ja uzņēmuma neto apgrozījums ir 800 000 EUR, 0,2% ir 1600 EUR, un 200 parādi mazāki par šo summu, tad kopējo bezcerīgo parādu apjomu 80 000 EUR var norakstīt izdevumos, neapliekot ar UIN?