Sabiedrībai “A” meitas sabiedrībā “B” pieder 50% no kapitāldaļām. Sabiedrības “B” kapitāldaļas vēlas iegādāties sabiedrības “A” īpašnieks – Latvijas pilsonis, proti, saistītā persona. Sabiedrības “B” aktīvus vairāk nekā 50% apmērā veido nekustamais īpašums, un ir arī nesadalītā peļņa. Vai, pārdodot kapitāldaļas par zemāku vērtību, sabiedrībai “A” neveidosies ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekams objekts? Piemēram, vienas daļas vērtība ir 100 eiro, bet tā tiek pārdota par 50 eiro.