Uzņēmums nolemj vietējai skolai uzdāvināt biroja veco datoru. Vai tas ir uzskatāms par ziedojumu? Vai par to ir jāizraksta rēķins? Kādu vērtību norādīt datoram, un vai rēķinā jāiekļauj pievienotās vērtības nodoklis (PVN)? Ja tas ir uzskatāms par ziedojumu, kādā vērtībā to iekļaut uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā?