Atbilstoši normatīvā regulējuma izmaiņām turpmāk ziedotas summas varēs izmantot 1 no 3 veidiem:

  • neiekļaut apliekamajā bāzē, bet ne vairāk kā 5% no iepriekšējā gada peļņas pēc nodokļiem;
  • neiekļaut apliekamajā bāzē, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā gada bruto darba samaksas, par kuru samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
  • samazināt aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) par dividendēm par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no nodokļa.

Vai pareizi saprotu, ka:

  • aizpildot UIN deklarāciju par 2017 gadu, atvieglojums ziedojumiem ir 5% no iepriekšēja gada peļņas pēc nodokļiem (t.i., 2016.gada)?
  • ja dividendes uzņēmumā netika aprēķinātas un izmaksātas, atvieglojums par ziedojumiem jāaprēķina, nepārsniedzot 20% no nodokļa par 2017.gadu?