Vai Lauku atbalsta dienesta piešķirtie platību maksājumi un subsīdijas lauksaimniekiem ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamais objekts? Vai arī par šiem maksājumiem var samazināt ar UIN apliekamo bāzi? Lūdzu sniegt skaidrojumu ar piemēru!