Sabiedrība ir dibināta 2018.gada jūlijā. Sabiedrības pirmais gada pārskats būs par periodu no 2018.gada jūlija līdz 2019.gada decembrim, jo saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 14.pantu jaunizveidota uzņēmuma pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem. Ja saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.pantu citos periodos neveidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze, vai pirmā UIN deklarācija jāsniedz 2019.gada 20.janvārī vai 2020.gada 20.janvārī?