Lūdzu skaidrot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas aizpildīšanas kārtību, ja taksācijas periodā tiek aprēķinātas dividendes un veikts ziedojums 2000 eiro apmērā, piemērojot atvieglojuma veidu ziedojumiem, kas paredz UIN samazināt par 85% no ziedotās summas, nepārsniedzot 30% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Mums ar kolēģiem no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dalījās domas par UIN deklarācijas 6.1. rindu – viena puses teica, ka šī rinda jāaizpilda un jāraksta tajā ziedojuma summa, jo ziedojums nav ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi, bet otrai pusei bija pretējs viedoklis. Kā tad ir pareizi?