Vai SIA ir tiesīga sadalīt peļņu, kas radusies 2018.gadā, dividendēs, ja sabiedrībai uz 2017.gada beigām ir arī citu gadu nesadalītā peļņa? Vai metode "pirmais iekšā — pirmais ārā" (FIFO metode), kas minēta Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumos, ir piemērojama arī dividenžu sadalīšanai? Atbilde papildināta ar VID komentāru.