Nodokļu tiesībās, kuras ir pastāvīgā izmaiņu procesā, parasti pēc kārtējiem grozījumiem nodokļu likumos vēl paiet krietns laiciņš, kamēr likuma normas tiek izprastas, likums pielabots, vai kamēr tiek izdoti likuma normu piemērošanas noteikumi. Savukārt situācijas, kuras nav pietiekami plaši izplatītas tā arī paliek vispārīgi regulētas un attiecīgi dažādi interpretētas, līdz ierodas Valsts ieņēmumu dienests (VID) un audita laikā paziņo, ka kāda norma ir piemērojama citādāk, kā to ir izpratis uzņēmums. Attiecīgi sekas jau ir mērāmas papildu nodokļa un soda naudas izteiksmē. Šoreiz par Latvijas komercsabiedrību (uzņēmumu) ārvalstu filiāļu ienākumiem un to aplikšanu ar nodokli Latvijā.