Nodokļu konvencijas neesamība var radīt dažādas neparedzētas sekas tiešo ienākuma nodokļu piemērošanā. Apskatīsim gan biežāk sastopamās situācijas, kad nodokļu konvencija sniedz nodokļu atvieglojumus, gan arī radītās negatīvās nodokļu sekas, ko šobrīd ietekmē fakts, ka konvencijas ar Krieviju nav spēkā.

Saskaņā ar 2022.gada 12.maija grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu" līguma un protokola darbība tiek apturēta no 2022.gada 16.maija līdz brīdim, kad Krievijas Federācija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, tajā skaitā izved savus bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas, pilnībā atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti atbilstoši starptautisko tiesību prasībām, kā arī pilnībā atlīdzina Ukrainai par izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.