Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā plānoti grozījumi saistībā ar uzkrājumu veidošanu nedrošiem parādiem – gan lai novērstu šobrīd likumā esošās neprecizitātes, gan lai nedaudz atvieglotu nodokļu radīto slogu uzņēmējiem.