Latvijas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, pievienotās vērtības nodokļa maksātājai, ir 12 dalībnieki, no kuriem 10 ir nerezidenti – trešās valsts pilsoņi –, savukārt trīs no tiem vēlas atsavināt savas kapitāla daļas, pārdodot tās sabiedrībai. Pārdošanas cena ir noteikta par 10% mazāka nekā kapitāla daļu vērtība. Sabiedrība, atpērkot kapitāla daļas no dalībniekiem, samazinās pamatkapitālu. Vai, pērkot kapitāla daļas par zemāku vērtību, sabiedrībai veidosies ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekams objekts atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta 2. daļas 2. punkta e) apakšpunktam?

Vai šāda darījuma rezultātā sabiedrībai būs jāietur un jāiemaksā valsts budžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nerezidentu – fizisko personu – ienākuma?

Vai ir kāds normatīvais akts un nodokļi, kas vēl jāņem vērā šāda darījumā?