Uzņēmumam 2020.gadā ir izveidojies debitora parāds. Debitors 2022.gadā ir likvidēts. Vai drīkst debitora parādu norakstīt izdevumos un tos neiekļaut ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 9.panta 3.daļas 10.punktu?