Sabiedrība 2021. gadā bija mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, bet sakarā ar reformu, 2021. gada 1. jūlijā pārreģistrējās par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju, jo sabiedrībai ir vairāki dalībnieki. MUN par pirmajiem 2 ceturkšņiem ir maksāts (vairāk nekā 50 eiro apmērā). Bet otrajā pusgadā, sabiedrība kā UIN maksātāja, nav veikusi nekādu saimniecisko darbību. Vai sabiedrībai ir jāmaksā minimālais UIN šādā situācijā (nekādi ar UIN apliekami objekti nav radušies?. Ja ir – kādā apmērā? Par visu 2021. gadu 50 eiro? Vai par pusgadu 25 eiro?