Latvijas uzņēmums “A” (cedents) vēlas pārdot debitora/parādnieka Amerikas Savienoto Valstu (ASV) uzņēmuma “B” parādu citam ASV uzņēmumam “C” (cesionārs) par mazāku summu nekā “B” parāds. Tātad uzņēmumam “A” rastos zaudējumi no negūtā ienākuma. Ar kādu dokumentāciju un pierādījumiem jānodrošinās un kādi noteikumi jāievēro, lai “A” neveidotos ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze par negūto ienākumu no cesijā nodotajām tiesībām, atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8.panta 2.daļas 12.punktam un 8.panta 11.daļai? Vai “A” drīkst cedēt tālāk jau iegādātas prasījuma tiesības?