Uzņēmums nosūta darbinieku komandējumā uz Honkongu, kas ir ofšora zonas valsts. Vai maksājums Honkongas viesnīcai par darbinieka izmitināšanu un pārējiem komandējuma izdevumiem (transports, internets u.c.) tiek uzskatīts par tādu, kuram piemēro 15% nodokli likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 3.panta 8.daļas izpratnē.