Par debitoru parādu uzskaiti ir daudz rakstīts, tomēr, slēdzot pārskata gadu, no jauna rodas jautājums, kā debitora parāds ir pareizi jānoraksta un jāapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN).

Ilgstošiem nemaksātājiem izvērtē katru debitora parādu individuāli un par šaubīgiem atzītajiem debitoriem veido uzkrājumus. Savukārt bezcerīgos parādus noraksta izdevumos vai arī sedz no izveidotajiem uzkrājumiem.

Jāņem vērā, ka no komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst 3 gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš (Komerclikuma 406.pants). Šie nosacījumi attiecas uz juridiskajām personām, prasījuma tiesību noilgums starp privātpersonām veiktajiem darījumiem ir noteikts Civillikumā, tas ir 10 gadi. Tātad, ja 3 gadu laikā debitoram – juridiskai personai – nav atprasīts parāds, tam vairs nav pienākuma parādu atmaksāt.