Zādzības mazumtirdzniecības veikalos diemžēl nav reta parādība. Kā grāmatot preces, kuras tika nozagtas, un kā šīm precēm jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN)? Skaidrojumu sniedz Aivars Ludboržs.