Kopš 2011.gada likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” ir veiktas vairākas izmaiņas, līdz ar to jaunas uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas veidlapas un tās pielikumu ieviešana ir loģisks solis. Izskatīsim grozījumus deklarācijas veidlapā pa atsevišķiem tematiskajiem blokiem, akcentējot atšķirības starp veco un jauno deklarāciju.