25.05.2018. Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā publicējis uzziņu Nr.30.1-8.7/143933 par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu zaudējumiem, kas nodokļu maksātājam – uzziņas pieprasījuma iesniedzējam – radušies, norakstot šaubīgos parādus.