2011.gada 15.decembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli. Likuma grozījumu rezultātā pakāpeniski tiek atcelts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) dividenžu un procentu maksājumiem, kā arī atlīdzībai par intelektuālo īpašumu. Likuma grozījumos paredzēts no nodokļa atbrīvot arī peļņu (kapitāla pieaugumu) no akciju atsavināšanas, kas kopā ar pārējām likuma izmaiņām varētu kalpot kā svarīgs stimuls ārvalstu investīciju piesaistei, it īpaši no valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) dalībvalstis, piemēram, Krievijas.