Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "X" ir parādā bankai 1000 EUR (parāds). SIA "Y" cesijas ceļā iegādājās parādu no bankas par 200 EUR. SIA "X" palielina pamatkapitālu vienā no šādiem veidiem:

  • a) par 1000 EUR - SIA "Y" kā mantisko ieguldījumu iegulda parādu par 1000 EUR un iegūst SIA "X" kapitāla daļas 1000 EUR nominālvērtībā;
  • b) par 200 EUR, nosakot, ka 800 EUR veido emisijas uzcenojums. SIA "Y" kā mantisko ieguldījumu iegulda parādu par 1000 EUR un iegūst SIA "X" kapitāla daļas 200 EUR nominālvērtībā, bet 800 EUR tiek iegrāmatots SIA "X" kā pamatkapitāla palielināšanas rezerve;
  • c) par 200 EUR. Vērtētājs parāda tirgus vērtību novērtē kā 200 EUR. SIA "Y" kā mantisko ieguldījumu iegulda parādu par 200 EUR un iegūst SIA "X" kapitāla daļas 200 EUR nominālvērtībā.

Pēc tam SIA "Y" visas iegūtās SIA "X" kapitāla daļas pārdod par 1000 EUR. Jautājumi:

  1. Vai variantos a) un b) SIA "Y" veidojas apliekams ienākums par 800 EUR vai tomēr SIA "Y" ir tiesīga iegūtās SIA "X" kapitāla daļas 1000 EUR nominālvērtībā (b) variantā - 200 EUR + 800 EUR) savā bilancē saglabāt sākotnējā (cesijas) iegādes vērtībā – 200 EUR?
  2. Vai variantā c) SIA "X" neveidojas apliekams ienākums – 800 EUR? Kā iegrāmatojama šī starpība?
  3. Ja SIA "Y" ir iegūtās kapitāla daļas saglabājis iegādes vērtībā (200 EUR), vai pareizi saprotu, ka, pārdodot par 1000 EUR, peļņa - 800 EUR – ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) aplikta netiek?