Dividendes, procentu maksājumi un samaksa par intelektuālo īpašumu ir daži no maksājumiem, no kuriem ir jāietur nodoklis, veicot maksājumu ārvalstu darījumu partnerim, akcionāram vai visbiežāk mātes uzņēmumam. Darījumos ar nerezidentiem tiek pieļautas neprecizitātes, kā rezultātā izmaksātājam – Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai – ir jāmaksā papildus nodoklis, kuru nevajadzētu maksāt, ja darījums būtu pareizi strukturizēts un dokumenti atbilstoši noformēti. Atbilstoši likumam Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) nodokli no nerezidenta ienākumiem ietur ienākuma izmaksātājs šī ienākuma izmaksas brīdī, tādēļ tiek lietots arī termins ieturējuma nodoklis (angl. – withholding tax).