Šajā rakstā tiek apskatīts, kādas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistības Latvijā var rasties ārvalstniekiem – uzņēmumiem (komercsabiedrībām) un citām personām – nerezidentiem, konkrētāk apskatot procentu ienākumus un samaksu par intelektuālo īpašumu.