Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un ekonomikas uzplaukumu, ir svarīgi Latvijā ieviest jaunus produktus un tehnoloģijas. Tā tiek palielināta mūsu uzņēmumu konkurētspēja arī ārvalstīs. Tāpēc ir svarīgi sniegt valsts atbalstu uzņēmumiem, kuri iegulda pētniecībā un attīstībā (P&A).