Saskaņā ar likumu Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), lai noteiktu ar UIN apliekamo ienākumu, to vispirms koriģē, aizpildot UIN deklarāciju. Šajā publikācijā lasiet nobeigumu 30.03.2012. un 04.04.2012. publikācijām par apliekamā ienākuma palielināšanu.