Saskaņā ar likumu Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), lai noteiktu ar UIN apliekamo ienākumu, to vispirms koriģē, aizpildot UIN deklarāciju. Šajā publikācijā lasiet š.g. 18.aprīļa publikācijas UIN deklarācijas aizpildīšana par 2011.gadu turpinājumu par apliekamā ienākuma samazināšanu.