Zaudējumu summa, kas samazina apliekamo ienākumu saskaņā ar likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 14. un 14.1 pantu, ir jānorāda UIN deklarācijas 71.rindā.