Latvijas sabiedrība izmaksā 2018.gada dividendes savam īpašniekam – Lietuvas sabiedrībai. Vai par šīm dividendēm ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)? Vai ir jāsniedz papildu atskaite par izmaksām nerezidenta sabiedrībai vai arī jāiesniedz tikai UIN deklarācija?