Turpinot rakstu sēriju par jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums), kurā jau iezīmēju galvenos jaunā modeļa principus, ikmēneša deklarāciju saturu un gada beigās veicamās korekcijas, šoreiz aplūkošu īpašas normas, kas skar aizdevumus un holdingus.

Tā kā jaunajā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) modelī nodokļa saistības galvenokārt rodas, veicot peļņas sadali un maksājot dividendes, aizdevumiem pievērsta īpaša uzmanība, lai tie netiktu izmantoti UIN apiešanai, peļņu nevis sadalot, bet aizdodot. Tādējādi jaunajā UIN likumā paredzēta virkne ierobežojumu gadījumiem, kad tiek izsniegti aizdevumi saistītām personām (atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajām definīcijām). Uzreiz gan jānorāda: ierobežojumi nenozīmē, ka šādus darījumus nav atļauts veikt, bet gan nosaka, ka, tos veicot, radīsies UIN saistība 25% apmērā no aizdevuma pamatsummas.