Saistītās personas viena otrai pārdod preces par pašizmaksu. Kas notiek ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?