2018. gadā veiktā nodokļu reforma ieviesa jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas modeli – ja uzņēmums neaprēķina dividendes, tam nav jāmaksā arī nodoklis. Tomēr, kā jau ar nodokļiem tas gadās, – ir nianses. Proti, uzņēmumu ienākuma nodoklis ir maksājams vēl vairākos gadījumos, un viens no tiem ir procentu maksājumi, ja tie neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem. Šai niansei var būt tālejošas sekas!