Cerams, ka uzņēmumi arī 2018.gadā un turpmāk, tāpat kā līdz šim, ziedos labdarībai, neskatoties uz to, ka ziedojumi gan līdz 2017.gada beigām, gan pēc tam uzskatāmi par ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām.

Tāpat kā līdz 31.12.2017., arī turpmāk atvieglojumi uzņēmumiem paredzēti tikai par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijai (SLO), budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kas veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī nevalstiskajai organizācijai (NVO), kas reģistrēta citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, ar kuru Latvijai noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija stājusies spēkā un NVO darbojas Latvijas SLO nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās ES dalībvalsts vai EEZ valsts normatīvajiem aktiem. Tomēr mainījusies ziedojumu ietekme uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Par 2017.gadu UIN aprēķins vēl jāveic atbilstoši "vecajai" metodei. Tas nozīmē, ka atvieglojumus ziedojot gūs tikai uzņēmumi, kam saskaņā ar UIN deklarāciju būs jāmaksā UIN par 2017.gadu.