Vēlamies precizēt – vai akciju atsavināšanas rezultāts ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) neapliekams darījums neatkarīgi no tā, vai akcijas tiek kotētas regulētajos tirgos, vai nē?