Zemnieku saimniecība (ZS) patapina vieglo automašīnu no īpašnieka un no trešās personas. ZS atbilst Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (UVTN likums) 14.panta 1.daļas 6.punktam, tas ir, nodokļa maksātājs apstrādā zemi un ir apstiprināts platībmaksājumiem kārtējā gada 1. janvārī. Ieņēmumi uz vienu vieglo automašīnu pārsniedz 4269 EUR (ZS nav pašai savu auto). Vai šādā gadījumā uz patapināto auto arī attiecas atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN)?