Uzņēmumam 2017.gada 31.decembrī ir 100 000 eiro nesadalītā peļņa, bet par 2018.gadu – zaudējumi 30 000 eiro apmērā. Vai uzņēmums drīkst izmaksāt visu nesadalīto peļņu, atstājot zaudējumus nesegtus? Uzņēmuma pašu kapitāls ir 2800 eiro.