Saistībā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums) radies jautājums par ārvalstīs samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) un no ārvalstīm saņemtajām dividendēm. Uzņēmuma pamatdarbība ir investēšana ārvalstu uzņēmumu akcijās. Kad tiek saņemtas dividendes no ārvalstu uzņēmumiem (Amerikas Savienotās Valstis, Vācija), no šīm dividendēm jau ir ieturēts attiecīgās valsts UIN.

Līdz šim par ārvalstīs samaksāto UIN deklarācijā palielināju apliekamo ienākumu, jo Latvijā par šāda veida ienākumu UIN nebija jāmaksā. Vai šogad jāmaksā nodoklis par no ārvalstīm saņemtajām dividendēm? Ja nav jāmaksā, vai šis ārvalstīs samaksātais UIN būtu norādāms attiecīgā mēneša, kad saņemtas dividendes, UIN deklarācijā un jāsamaksā Latvijas UIN?

Ja tiks sadalīta uzņēmuma peļņa, vai par šīm saņemtajām dividendēm varēs samazināt to sadalītās peļņas apmēru, no kuras maksājams UIN Latvijā? No kuras summas varēs veikt samazinājumu – saņemtās neto dividenžu summas vai bruto dividenžu (saņemtās dividendes plus ārvalstīs samaksātais UIN) summas? 
Vai drīkst samazināt par Latvijas uzņēmuma sadalītajām dividendēm aprēķināto Latvijas UIN par ārvalstīs samaksāto UIN saskaņā ar UIN likuma 15.pantu?