Uzņēmumam 2017.gada (taksācijas periods 01.01.2017 – 31.12.2017.) finanšu rezultāts ir peļņa, kas netiek sadalīta dividendēs. Vai uzņēmumam ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), ja peļņa netiek sadalīta dividendēs, bet tiek atstāta tā saimnieciskajai darbībai?