Mūsu sabiedrībai ir trīs dalībnieki – uzņēmumi (SIA). Tai ir negatīvs pašu kapitāls (jauns ražošanas uzņēmums). Dalībnieki izsniedza sabiedrībai aizdevumus, par kuriem tika aprēķināti procenti, bet tie nav samaksāti. Lai uzlabotu sabiedrības finanšu rādītājus, dalībnieku aizņēmumi tika kapitalizēti (palielināts pamatkapitāls). Vai aprēķinātie (nevis samaksātie) procenti jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā kā nosacīti sadalītā peļņa?