UAB “Rimi Lietuva” no mums iegādājas preci un izraksta rēķinu ar norādi “Promotion fee According to appendix No.6”. Vai mums jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) pēc jaunā likuma, vai arī mums jāpieprasa kāds dokuments par atvieglojumiem? Kā to pareizi izdarīt un kur mums jāvēršas?