Kāda ir ietekme uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķinu, izveidojot uzkrājumu šaubīgiem parādiem par noguldījumiem AS Latvijas Krājbanka, kuri nav atgūti? Daļa līdzekļu ir atgūta no garantiju fonda, bet lielākā daļa - nē. Vai par norakstītiem zaudējumiem ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu, ja nav vēl uzsākta bankas bankrota procedūra?