Līdz šim, nosakot pamatlīdzekļu (PL) nolietojumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķina vajadzībām atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 13.pantam, uzņēmējiem bija iespēja samazināt ar UIN apliekamo ienākumu. Vai šī samazinājuma summa, kas radusies starp nodokļu vajadzībām aprēķināto un finanšu grāmatvedībā aprēķināto nolietojumu, 2018.gadā jāņem vērā, nosakot apliekamo ienākumu? Vai arī tā vairs nav piemērojama?