Uzņēmums (Latvijas nodokļu maksātājs) plāno nogādāt savas preces testēšanai un sertificēšanai Lietuvas uzņēmumam, kas ir šīs valsts nodokļu maksātājs. Pēc pakalpojumu sniegšanas Lietuvas firma izrakstīs Latvijas uzņēmumam rēķinu par preču paraugu testēšanu un sertificēšanu.

Pamatojoties uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 5.panta 1.daļas 1.punktu, uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) jāietur no "nerezidenta atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem". Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.677) 30.punktā paredzēts: "Atbilstoši likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktam pakalpojumu kvalificē kā konsultatīvo pakalpojumu, ņemot vērā tā ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu, ietverot arī dažādu veidu izstrādņu un materiālu (aprēķinu, projektu, biznesa plānu) sagatavošanu, informācijas sniegšanu par izmaiņām grāmatvedības programmās, tirgus izpētē un reklāmā, iekārtu un ražošanas tehnoloģiju tirgū un citos jautājumos, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja stratēģisko attīstību, produkcijas ražošanu un realizāciju, saimnieciskās darbības veicēja ekonomiskās darbības izpēti".

Vai konkrētajā gadījumā atlīdzībai par Lietuvas uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem jāpiemēro UIN, uzskatot tos par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem?

Latvijas uzņēmums arī katru mēnesi ievieto informāciju par tā ražoto produkciju portālos "Google" un "Facebook", par šo pakalpojumu, kas pēc būtības ir reklāma, maksājot uņēmumam – Īrijas nodokļu maksātājam. Vai, ievērojot norādītās UIN likuma un MK noteikumu Nr.677 normas par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, konkrētajā gadījumā atlīdzībai par reklāmas pakalpojumiem jāpiemēro UIN?