Sabiedrībai ir viens dalībnieks – fiziska persona. Šī dalībnieka tuvs radinieks (sieva, vīrs, vecāki u.tml.) sabiedrības darbības nodrošināšanai aizdod bezprocentu aizdevumu bez konkrēta atdošanas termiņa. Vai šādā gadījumā rodas nodokļu riski? Vai par šāda aizdevuma saņemšanu no fiziskas personas jāiesniedz atskaites Valsts ieņēmumu dienestā?