Sabiedrībai ir izveidoti uzkrājumi atvaļinājumiem, kas uzrādīti bilances pasīva postenī “Uzkrātās saistības”. Vai šīs rezerves jāuzrāda jaunās uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas 1.3.rindā par uzkrājumiem, kuri izveidoti līdz 2017.gada 31.decembrim?