Kā pašnodarbināta persona, kas ir reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, drīkst tērēt naudu? Piemēram, nauda par pakalpojumu 1200 EUR apmērā tiek ieskaitīta bankas kontā, algā sev tiek izmaksāti 720 EUR, 180 EUR – jāsamaksā MUN, pāri paliek 300 EUR. Vai par šo naudu ir jāatskaitās ar attaisnojuma dokumentiem?