Fiziska persona, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas veic nereģistrētu saimniecisko darbību (sev piederoša nekustamā īpašuma nomu), iegādājas jaunu elektromobili par 68 000 eiro. Auto tiek iegādāts no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Elektromobilis tiek pirkts privātām vajadzībām, nekāda sakara ar uzņēmumu ienākuma nodokli nav.

  1. Vai fiziska persona var savā ikmēneša PVN deklarācijā iekļaut priekšnodoklī 50% PVN no iegādātā auto vērtības (PVN piemērots reversā kārtībā, darījums ar ES reģistrētu PVN maksātāju)?
  2. Vai ES dalībvalstij ir pienākums atgriezt depozītā samaksāto PVN, ja darījums ir noslēgts starp fizisku un juridisku personu un abi ir reģistrēti PVN maksātāji? Gadījumos, kad darījums ir starp divām apliekamām juridiskām personām, PVN atgriež pēc auto reģistrācijas.